Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                    Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2021 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


Tájékoztatás körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről
MNV hirdetmébny
MOL kirdetmény
MOL hirdetmény kiegészatése
Címkezekés - Tököl, Diófa sor 10.
MOL hirdetmény
HIRDETMÉNY
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 14/2014. (X. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
a közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról

Tájékoztatás vendéglátók NTAK regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettéségről
Határozat
Aktuális lista TELEPENGEDÉLY
Aktuális lista KERESKEDELEM
12/2020 sz rendelet a hétvégi rendkívüli intézkedésekről
Címkezelés: Tököl, Ibolya u. 19.
Címkezelés: Tököl, Kun u. 1.
Címkezelés: Tököl, Ibolya u. 20.
Hirdetmény választási ügyeletről
Tájékoztató a Nyári diákmunka 2019. programról
Felhívás: Termőföld hasznosítási kötelezettség
Határozat: Csépi út 16 - 18 - 18/A házszámok megállapítása
Határozat: Rakéta u 1. - házszám megállapítása
FIGYELEMFELHÍVÁS A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ BÉRLŐI SZÁMÁRA
Határozatok új lakcímekről a Csokonai utcában: Csokonai u. 54 - Csokonai u. 56/A
Határozatok új lakcímekről: Rakéta utcában - Rákóczi utcában - Csokonai utcában - Gyöngyvirág utcában
Repülőtér környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatos határozat
Cím-változásokkal kapcsolatos határozatok:
Wass Albert utca - Eperfa utca - József Attila utca - Szent erzsébet utca
Nefelejcs utca 38 - módosító határozat
Felszíni csapadékvíz elvezetése Tökölön
Szivárvány Óvoda felújítása Tökölön
Tököl Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP -1.2.1 - VEKOP 16-2017 -00833 azonosítószámú konstrukció
1. NFM Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály hirdetménye közigazgatási hatósági eljárás felfüggesztéséről
2. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala közleménye környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata: vízjogi üzemeltetési engedély
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata: módosítás
Közlemény köryezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
Közlemény
Végzés az 5465 Cserkeszőlő, 1002/1/A/21 hrsz. alatti ingatlanon létesített étteremhez tartozó beépített terasz fennmaradási engedélyezési ügyében
Vertikál Konzorcium - Tököl Város Önkormányzata Közszolgáltatási szerződés
Vadászterület határai [1] - [2] - [3] - [4]
Dunamenti Erőmű - Ócsa 220 kV-os távvezeték oszlopszerkezetinek megerősítése
Hirdetmény: Elkészült az 5101-es sz. összekötő út Halásztelek felőli szakaszának stratégiai zajtérképe
Határozat: 22/0,4 kV-os transzformátor állomás létetítésével kapcsolatos vizsgálati jelentés.
Közlemény köryezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
www.levegominoseg.hu (automata mérőhálózat, térkép, Tököl)
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztályának hirdetménye

Város Sportkör Tököl 2014/2015. évi Sportfejlesztési Programja:
- Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása
- SFP kérelem
- Magyar Kézilabda Szövetség sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása
- SFP kérelem


A 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján elbírálta.
Közlemény környezetvédelmi hatosági eljárás megindításáról
Közszolgáltatási szerződés: zöldhulladék kezelés, lomtalanítás
Bölcsődei beiratkozás 2013/2014 nevelési és gondozási évre
Beiratkozás időpontja: 2013.április 08. / hétfő / 8-17-ig
2013.április 09. / kedd / 8-17-ig
Helyszín: 2316.Tököl Csépi u 6 / a bölcsőde épülete /
A felvételi jelentkezéshez szükséges:
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája
- a szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.
Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.
Felhívás óvodai beiratkozásra (2013/2014. tanév)
Tisztelt Szülők!
Tököl Város Képviselő-testülete 41/2013.(III.19.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013/2014. tanévre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:
időpont: 2013. április 8-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:14,00 - 18,00
2012. április 9-án délelőtt 8.00 – 12.00 óráig, délután 14.00 – 16.00 óráig
hely: Tököl Város Polgármesteri Hivatala Díszterme, Tököl, Fő u. 117.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
- az egyik szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,
- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,
- a szülők munkáltatói igazolása, ha a gyermek december 31-ig nem tölti be az 5. életévét.
Tisztelt Szülők!
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mint az általános iskolák fenntartója szeretné megkönnyíteni Önöknek a gyermekük iskolai beíratását megelőző időszakot. Ennek érdekében a Szigetszentmiklósi Tankerület a következőkről tájékoztatja Önöket.
Amennyiben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján tanköteles korú gyermekük van – aki 2013. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, [a következő teendőik lehetnek]


H A T Á R O Z A T
Tököl Város Önkormányzatának 17/2012. (X. 12.) számú rendelete alapján a jelenlegi házszámok helyszíni felülvizsgálatát követően az alábbi házszámok kerülnek az adott területen meghatározásra. [további részletek itt]

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete
2013. február 8-án (pénteken) 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő út 117.)
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2013. február 8-án (pénteken) 8,30 órai kezdettel tartandó ülésére.
[további részletek itt]


Tököl Város Polgármesteri Hivatala
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Tököl Város Polgármesteri Hivatala jegyző munkakör betöltésére.
[további részletek itt]


A 2316 Tököl, Mátyás király u 4. szám, 2640/34. hrsz. alatti társasház házszám rendezési ügye
Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete
2013. január 30-án (szerdán) 10,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2013. január 30-án 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2013. január 30-án 9,30 órai kezdettel tartandó ülésére,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013. január 30-án 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
[további részletek itt]
Tököl Város Polgármesteri Hivatala
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tököl Város Polgármesteri Hivatala szervezési ügyintéző
munkakör betöltésére.

[további részletek itt]
Felhívás valamennyi földhasználó számára!
[1.rész][2.rész]

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete
2012. október 31-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel tartandó
rendkívüli ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő út 117.)
[további részletek itt]

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda és Gyámhivatal
2012. november 1-ei (csütörtök) ünnepnapon,
és 2012. november 2-ai (péntek) pihenőnapon ZÁRVA TART.
2012. október 27-ei (szombat) és november 10-ei (szombat) munkanapon
ÜGYELETET TARTUNK 12 ÓRÁIG.

Tájékoztatás
veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységek
bejelentési rendjének változásáról

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2012. április 26-án (csütörtökön) 10,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő út 117.)
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2012. április 26-án (csütörtök) 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére.
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2012. április 26-án (csütörtök) 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére.
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012. április 26-án (csütörtök) 8,30 órai kezdettel tartandó ülésére.
[további részletek itt]


Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2012. március 29-én (csütörtökön) 10,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő út 117.)
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2012. március 29-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére.
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2012. március 29-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére.
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012. március 29-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel tartandó ülésére.
[további részletek itt]RÚZSA MAGDI KONCERT
TÖKÖLÖN


Tököl várossá válásának 10. éves,
mezővárosként történő említésének
500. éves jubileuma alkalmából.

2012. március 14 (szerda) 19,00 óra
TÖKÖLI SPORTCSARNOK
Belépés kizárólag
tököli lakcímmel rendelkezők részére

az előzetesen igényelt karszalagokkal,
a sportcsarnok befogadóképességének határáig!

Karszalagok díjmentesen igényelhetők:
a Művelődési Központban
március 9-én 9-20 óra között,
március 10-én: 9-13 óra között,
március 12-13-14-én: 9-20 óra között.

Tököl Város Képviselő-testülete nevében
Hoffman Pál polgármester


Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2012. február 29-én (szerdán) 15,30 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő út 117.)
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
[további részletek itt]


TÖKÖLI SPORTCSARNOK
NB II NŐI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
TÖKÖL KSK - KINIZSI TTK
2012 február 26. vasárnap
Felnőtt 14:00, Junior: 16:00 óra
NB-I/B FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
TÖKÖL KSK - FTC-PLER II.
2012 február 25.szombat
Serdülő: 14:00, Felnőtt: 16:00 óra

Véradás
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Tökölön.
Helye: Művelődési Központ és Könyvtár
Ideje: 2012. március 1-én ( csütörtök) 12.00-18.00.
"Kérjük, segítsen, hogy segíthessünk!"
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Dunán megszűnt a veszélyes mértékű jégzajlás,
ezért a komp ismét közlekedik.

Tájékoztatás a talajterhelési díj mértékének változásról
Tisztelt Tököli Lakosok!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény 12 §. (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj mértéke 2012. február 01.-jétől a helyi területérzékenységi szorzó (3,0) figyelembevételével 360 Ft/m3-ről 3.600 Ft/m3-re változott.
Tököl, 2012. február 23.
Adócsoport


Bursa pályázat eredményhirdetés


KÖZLEMÉNY
Környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról: Vince ipartelep 20kV-os vezetékhálózat áthelyezése ügyében.
[teljes szöveg itt]


Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2011. szeptember 1-én (csütörtök) 11,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
- a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2011. szeptember 1-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére
- az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2011. szeptember 1-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére
- a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. szeptember 1-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel tartandó ülésére.
[további részletek itt]
Az ÁNTSZ 2011. augusztus 24-én 00.00-tól 2011. augusztus 26-án 24.00-ig III. fokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére vonatkozóan, mivel a várható napi középhőmérséklet 2011. augusztus 24-26. között a 27 C fokot, sőt akár a feletti értéket is.
A magas napi átlaghőmérséklet a lakosság, de főleg az idős emberek és a krónikus betegségben szenvedők számára fokozott egészségügyi kockázatot jelent. Kérjük, hogy a szociális gondozásban részesülő egyedülálló idős személyekre fokozott figyelmet fordítsanak, különös tekintettel a folyadékbevitelre!
Hasznos tanácsok hőhullám idejére

Repülőtér zajgátló határozat


Határszemle kezdődik
A termőföldek hasznosításának ellenőrzése érdekében átfogó vizsgálat kezdődik június 9-étől Tököl teljes külterületén. A Ráckevei Földhivatal felszólítja a termelőföldek tulajdonosait és használóit, hogy hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget. A törvény értelmében a gazdák kötelesek a termőföldjüket a művelési ágának megfelelő terméssel hasznosítani vagy a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. Azok a tulajdonosok, akik ezt elmulasztják, földvédelmi bírságot kötelesek fizetni.
Körzeti földhivatal: 2011 évi határszemle Tököl településen

A Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Tököl repülőtér zajgátló védőövezet kijelölésével kapcsolatosan, az NKH Légügyi Hivatalának, a repülőtér környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997(X.11.) Korm.rend. 20. §-a értelmében KÖZMEGHALLGATÁST kell tartania.
Az előzetes egyeztetések alapján a közmeghallgatás időpontja: 2011. május 31 (kedd) 15 óra
A közmeghallgatás helyszíne: Tököl Művelődési Központ (2316 Tököl, Kossuth L. u. 66.) Nagyterem.
Légügyi Hivatal
Tüdőszűrés!
Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy Tökölön 2011. évben ismét tüdőszűrést tartunk.
A tüdőszűrés 18 év felett ajánlott. Egészségük megóvása érdekében javasolt, hiszen alkalmas a betegségek időbeni felismerésére, mivel panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat
- helye: Művelődi Ház (Tököl, Kossuth L. u. 66.)
- ideje: 2011. május 4. - 2011. május 30.

Rendelési idő:
- hétfő, szerda: 12:00 - 18:00
- kedd, csütörtök, péntek: 8:00 - 14:00
- 2011. május 30-án 12:00 - 16:00
Kérjük, hogy megjelenéskor a személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával.
Dr. Bekk Mária Jegyző
ATEV környezetvédelmi hatósági eljárás megindítása
ELMÜ vezetékjogi engedély
Tököl Repülőtér zajgátló tervdokumentáció közzététele
Pályázati kiírás
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
helyi önszerveződő közösségek számára

egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi támogatás tárgyában.
[részletes leírás] -[jelentkezési lap]
Megkezdődött a Ráckevei-Soroksári Dunaág víziállásainak (stégek) mederhasználati szerződéseinek felülvizsgálata
[további részletek itt]
Értesítés a Danubius Ipari Park I ütem megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati ejársban hozott határozat elleni fellebbezésről.
Közlemény környezetvételmi hatósági eljárás megindításáról:
Tököl Airport Ipari Park 0323/16 ingatlan villamos energia ellátása

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete 2011. március 31-én (Csütörtökön) 10,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2011. március 31-én (Csütörtökön) 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére.
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2011. március 31-én (Csütörtökön) 9,00 órai kezdettel tartandó ülésére.
a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011. március 31-én (Csütörtökön) 8,30 órai kezdettel tartandó ülésére.
[további részletek itt]
Március 12,19 és 26: EBOLTÁS
[további részletek itt]
Óvodai beiratkozás
Tisztelt Szülők!
Tököl Város Képviselő-testülete 33/2011.(I.31.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011/2012. tanévre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:
időpont:
2011. április 4-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:14,00 - 18,00
2011. április 5-én délelőtt 8.00 - 12.00 óráig, délután 14.00 - 16.00
Hely: Tököl Város Polgármesteri Hivatala Díszterme, Tököl, Fő u. 117.
[további részletek itt]
Bölcsődei beiratkozás
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. szept. 01 - 2012. aug. 31 -ig tartó gondozási és nevelési évre a tököli bölcsődébe a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:
időpont:
2011. április 4-én 8,00 - 17,00 óráig
2011. április 5-én 8,00 - 17,00 óráig
Hely: Bölcsőde- 2316 Tököl, Csépi út 6.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája
- Szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája
A bölcsőde felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.

10,00: Szentmise a római katolikus templomban
10,40: Ünnepi köszöntő: Hoffman Pál polgármester
Ünnepi beszéd: Csvórics Gábor
Ünnepi műsor:
- VIKIDÁL GYULA nemzeti ünnepre összeállított műsora
- Weöres Sándor Általános Iskola és a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola tanulói
- A Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyüttes
Koszorúzás
Díszőrséget ad: Mikecz Kálmán Huszár Bandérium


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda és Gyámhivatal 2011. március 18-án (pénteken) 12 óráig, 2011. március 19-én (szombaton) 14 óráig tart nyitva. 2011. március 14-én (hétfőn) és 15-én (kedden) az ügyfélfogadás szünetel.
A Tökölön működő légszennyezettségi mérőállomáson 2011.03.09.-én mért szálló por (PM10) napi átlagkoncentráció - első 24 órás átlagkoncentráció - meghaladta a 75 µg/m3 értéket. A mért érték: 80,6 µg/m3
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 3. számú mellékletében előírt küszöbértékek szálló porra (PM10):
- Tájékoztatási küszöbérték: 75 µg/m3 két egymást követő napon
- Riasztási küszöbérték: 100 µg/m3 két egymást követő napon, ha a meteorológiai előrejelzés szerint a következő napon javulás nem várható.
2011. március 9-én mért érték 80,6 µg/m3 alapján Tökölön jelenleg a tájékoztatási fokozat elrendelése áll fenn!
A Tökölön működő légszennyezettségi mérőállomáson 2011.03.09.-én mért szálló por (PM10) napi átlagkoncentráció - első 24 órás átlagkoncentráció - meghaladta a 75 µg/m3 értéket. A mért érték: 80,6 µg/m3
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 3. számú mellékletében előírt küszöbértékek szálló porra (PM10):
- Tájékoztatási küszöbérték: 75 µg/m3 két egymást követő napon
- Riasztási küszöbérték: 100 µg/m3 két egymást követő napon, ha a meteorológiai előrejelzés szerint a következő napon javulás nem várható.
2011. március 9-én mért érték 80,6 µg/m3 alapján Tökölön jelenleg a tájékoztatási fokozat elrendelése áll fenn!
A Tökölön működő légszennyezettségi mérőállomáson 2011. február 27- március 1 között mért szálló por (PM10) napi átlagkoncentrációja -a 24 órás átlagkoncentráció- meghaladta a 75 µg/m3 értéket.
A mért értékek:
2011. február 27. 80,7 µg/m3
2011. február 28. 93,0 µg/m3
2011. március 1. 95,0 µg/m3
A tájékoztatási küszöbérték: 75 µg/m3 két egymást követő napon. A riasztási küszöbérték 100 µg/m3 két egymást követő napon.
A Tököl területén 2011. február 27-március 1 között mért szálló por koncentrációk alapján tájékoztatási helyzet állt fenn.
2011. március 2-án mért érték 49,3 µg/m3. A mért szállópor koncentrációk alapján a tájékoztatási fokozat elrendelésének feltétele nem áll fenn!

Előrejelzés a következő 3 napra:

Az időjárási helyzet csütörtöktől egyre inkább kedvez a légszennyező anyagok feldúsulásának, emiatt a levegőminőség romlása várható. Szombattól markáns hidegfront érkezik, vasárnapra minimálisan csökken a szálló porok koncentrációja. A levegőminőség hétfőn is kiváló marad.
Véradás
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Tökölön.
Helye: Művelődési Központ és Könyvtár
Ideje: 2011. március 2-án 12.00-18.00.
"Kérjük, segítsen, hogy segíthessünk!"
A Tököli Helyi Választási Bizottság hirdetménye
a nyilvántartásba vett jelöltekről

Hirdetmény
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁT
2010 OKTÓBER 3-RA (VASÁRNAPRA) TŰZTE KI
Továbbbi részletek a www.valasztas.hu oldalon,
az utcák jegyzéke a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg.

Hirdetmény:
Tisztelt tököli ingatlantulajdonosok, polgárok!
Tököl Város Településrendezési Terveinek módosítása és Helyi Építési Szabályzatnak,
valamint a Tököli Repülőtér Szabályozási Tervének véleményezési eljárása lezárult.

[további részletek itt]

Tököl Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
gyámügyi ügyintéző munkakör betöltésére
[további részletek itt]

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete
2010. június 17-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 13,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
- a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2010. június 17-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 10,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
- az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2010. június 17-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 10,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
- a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. június 17-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 9,30 órai kezdettel tartandó ülésére.
[további részletek itt]

Települési kisebbségi önkormányzati választás
Tisztelt Választópolgár! Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben maghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbségekhez tartozik, lehetősége lesz részt venni 2010 őszén a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson. [további részletek itt] [Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem]


Tököl Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
[további részletek itt]


Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete 2009. április 29-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 17,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2009. április 29-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére.

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2009. április 29-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére.

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2009. április 29-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 14,30 órai kezdettel tartandó ülésére.

[részletes program itt]


VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
Tisztelt Választópolgárok!
A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás második fordulója 2010. április 25. napján lesz.
A 12. számú egyéni választókerületben az alábbi jelöltek közül választhatnak:
Hoffman Pál FIDESZ, KDNP
Lévai György JOBBIK
Varju László MSZP
Amennyiben a két forduló között valaki lakóhelyet változtatott, szavazni abban a szavazókörben tud, ahol az első fordulóban állandó bejelentett lakcímmel rendelkezett, és nem kért igazolást az első fordulót megelőzően az új lakcímére.
Szavazni április 25-én 6 órától 19 óráig lehet ugyanabban a szavazókörben, ahol az első fordulóban tehették meg.
A választási iroda székhelye: 2316. Tököl, Fő utca 117., telephelye: Fő utca 119.
A választási iroda telefonszáma: (24) 520-910.
Tököl, 2010. április 14.
Lipták Andrásné
Helyi Választási Iroda vezetője
Tököl VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁJA KÖZLEMÉNYE
A Helyi Választási Iroda közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adom:
2010. április 11-én az országgyűlési választás I. fordulóján Tökölön az igazolással szavazók száma 37 fő volt.
Tököl, 2010. április 14.
Lipták Andrásné
HVI vezető
Pályázati kiírás a helyi önszerveződő közösségek 2010. évi támogatására
A pályázaton részt vehetnek és pénzügyi támogatáshoz juthatnak:
- bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok, amelyek működési területe Tököl Város, regisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak,
- nem bejegyzett szervezetek azok a nemzetiségi, gyermek és/vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tököli lakosok és tevékenységüket tököli székhelyű jogi személyiséggel rendelkező szervek (pl. önkormányzati költségvetési szervek), vagyis háttér szervezetek segítségével végzik.
[a pályázat teljes szövege]   [pályzati adatlap]
Tököl Város Polgármesteri Hivatala a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Tököl Város Polgármesteri Hivatala igazgatási iroda igazgatási irodavezető
munkakör betöltésére.
[további részletek itt]
Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én (HÉTFŐN) 17,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
- a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2010. március 23-án (KEDDEN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére
- az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2010. március 23-án (KEDDEN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére
- a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. március 23-án (KEDDEN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére.
[részletes program itt]
Tisztelt Ügyfelek!
Tököl Város Polgármesteri Hivatala a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal P-1968-4/2009. számon kiadott végzése alapján a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) által benyújtott, 3651/2009. számon iktatott, Szigetszentmiklós, 3630, 3702, 3703, 3706 és 3881/1 hrsz. alatti ingatlanokat érintő telekhatár-rendezés ügyben elsőfokú építéshatósági eljárást folytatott le.
A hatásterület vélelmezhető nagysága: a telekalakítással érintett földrészletekkel közvetlenül szomszédos ingatlanok.
Tájékoztatom az érintetteket arról, hogy az ügyben hozott határozat Tököl Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodájában (2316 Tököl, Fő u. 117.), ügyfélfogadási időben megtekinthető, illetve átvehető.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalhoz címzett, de Tököl Város Polgármesteri Hivatalánál benyújtandó 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Hirdetményi közlésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-án alapul.
Tököl, 2010. március 12.
Dr. Bekk Mária jegyző megbízásából: Ércesné Beck Anikó irodavezető

FELHÍVÁS: 2010. évi EBOLTÁS
Tököl Fő út 112. szám alatt (Templommal szemben )
Március 13.-án / szombat/ 9,00 - 13,00 óráig,
Március 20.-án / szombat/ 9,00 - 13,00 óráig,
Március 27.-én / szombat / 9,00 - 13,00 óráig
A kutyaoltás díja: 3.500.- Ft / eb. + kötelező kamarai sorszámozott oltási könyv matricával 500.- Ft. +. 300.-Ft/10kg/eb féreghajtó
Az eboltást Dr. Szakács Endre állatorvos végzi. Házhoz hívás esetén Tel.: 06-30-94-97-123
Felhívjuk azoknak az állattartóknak a figyelmét, akik e kötelezettségüknek nem tesznek eleget a 218/1999. / XII. 28. / Korm.sz. rendelet 113.§. alapján 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatók.
Polgármesteri Hivatal


Meghívó

 • Tököl Város Képviselő-testülete 2010. március 1-én (HÉTFŐN) 17,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
  melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
 • a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2010. március 1-én (HÉTFŐN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
 • az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2010. március 1-én (HÉTFŐN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
 • a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. március 1-én (HÉTFŐN) 14,30 órai kezdettel tartandó ülésére.

[további részletek itt]


Meghívó

 • Tököl Város Képviselő-testülete 2010. február 15-én (HÉTFŐN) 17,00 órai kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő út 117.)
 • a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2010. február 15-én (HÉTFŐN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
 • az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2010. február 15-én (HÉTFŐN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére,
 • a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. február 15-én (HÉTFŐN) 14,30 órai kezdettel tartandó ülésére.

[további részletek itt]


Tisztelt Szülők!
Tököl Város Képviselő-testülete 29/2010.(II.1.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010/2011. tanévre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:
időpont: 2010. április 6-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:14,00 - 18,00
2010. április 7-én délelőtt 8.00 - 12.00 óráig, délután 14.00 - 16.00 óráig
hely: Tököl Város Polgármesteri Hivatala Díszterme, Tököl, Fő u. 117.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
- az egyik szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,
- bölcsödéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,
- a szülők munkáltatói igazolása, ha a gyermek december 31-ig nem tölti be az 5. életévét.
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 65.§-a alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év első napjától (szeptember) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!)
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tesz javaslatot a felvételi sorrendre. A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.


Február 10 - LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérési adatai és jelzése alapján tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Budapest és környéke levegő szennyezettségi agglomeráció területén a levegő porkoncentráció mértéke elérte a tájékoztatási küszöbértéket (szálló por napi átlagkoncentráció két egymást követő napon meghaladta a 75 ug/m3 értéket). [további részletek itt]


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérési adatai és jelzése alapján tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció területén a levegő porkoncentráció mértéke a kedvező időjárási viszonyok következtében a tájékoztatási küszöbérték alá csökkent.
A 2010. január 29-én közölt lakossági felhívásban közölt korlátozás feloldásra került.
Tököl, 2010. február 1. - Polgármesteri Hivatal


Január 29. - LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérési adatai és jelzése alapján tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció területén a levegő porkoncentráció mértéke elérte a tájékoztatási küszöbértéket.
[további részletek itt]


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérési adatai és jelzése alapján tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció területén a levegő porkoncentráció mértéke a tájékoztatási küszöbérték alá csökkent. A 2010. január 26-án közölt lakossági felhívásban közölt korlátozás feloldásra került.
Tököl, 2010. január 28. - Polgármesteri Hivatal


Meghívó

 • Tököl Város Képviselő-testülete 2010. február 1-én (HÉTFŐN) 17,00 órai kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő út 117.)
 • a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2010. február 1-én (HÉTFŐN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére.
 • az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2010. február 1-én (HÉTFŐN) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére
 • a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. február 1-én (HÉTFŐN) 14,30 órai kezdettel tartandó ülésére.

[további részletek itt]


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
Az első forduló napja: 2010. április 11. (vasárnap)
A második forduló napja: 2010. április 25. (vasárnap)

[további részletek itt]


A Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérési adatai és jelzése alapján tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció területén a levegő porkoncentráció mértéke elérte a tájékoztatási küszöbértéket.
[további részletek itt]


Szigetszentmiklós, 12505 helyrajzi szám alatti ingatlanon 24 tantermes általános iskola, zeneiskola, 6 foglalkoztató termes óvoda, sport- és rendezvény csarnok építési engedélyezése ügyében


Gépjárműadó és Helyi iparűzési adó változások!
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az Országgyűlés 2009. június 29-én elfogadta és 2009. július 8-án kihirdetésre került a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításról szóló 2009. évi LXXVII. számú törvény, mely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt több ponton módosította.
[további részletek itt]


Tököl Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet településőr (közterületfelügyelő) munkakör betöltésére.
[további részletek itt]


Tököl Város Képviselő-testületének 17/2009.(VI.30.) számú rendelete a víz és csatornadíjak megállapításáról szóló 10/2000.(III.22.) számú rendeletének módosításáról: Ivóvíz és szennyvíztisztítási díj mértéke 2009. április 1-től 2010. március 31-ig


Tököl Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet építéshatósági ügyintéző I. munkakör betöltésére.
[további részletek itt]


A Képviselő-testület elfogadta a KMRFT-TEUT 2009 pályázat útépítés munkáira kiírt pályázaton nyertes utcák (Ledina dűlő és a Kolozsvári, József A. utcák, Toldi, Bethlen, Attila közök) építésére vonatkozó közbeszerzési hirdetményt. Továbbá döntöttek a pályázatíró cég díjáról is: M&F Szervezési Kft részére a pályázaton elnyert összeg 4%-á, 1.226.685,-Ft+áfa összeg.