Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                    Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2021 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


Pedagógusnapi elismerések

Dr. Pálos Annamária tankerületi igazgatóasszonytól, a Szigetszentmiklós Tankerületi Központ Elismerő Oklevelét, kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként Ladányiné Lengyel Zsuzsanna, Patkó Tiborné és Győri Tibor vehették át a mai napon intézményünkben.
Szeretettel gratulálunk!

LADÁNYINÉ LENGYEL ZSUZSANNA
tanító

Ladányiné Lengyel Zsuzsanna a Budapesti Tanítóképző Főiskolán végzett tanító szakon. Ezután a Juhász Gyula Tanítóképző Főiskolán az orosz nyelv és irodalom tanári szakot is elvégezte.
Több mint 32 éve, 1988. szeptember 1-től a Tököli Weöres Sándor Általános Iskolában tanít alsó tagozaton. Zsuzsanna a településen és intézményünk nevelőtestületében is megbecsült és elismert pedagógus.
Rendszeresen képezte magát különböző továbbképzéseken, amelyek érdeklődését felkeltették:
-dyslexia-prevenció, mérés-értékelés területe, játék- tánc-néphagyományőrzés, kooperatív és a differenciált tanulásszervezés, intenzív zenei továbbképzésen is részt vett.
Intézményünkben mindig számíthatunk rá az ünnepi műsorok megszervezésében és az alsó tagozatos kórus vezetésében. A gyerekek szívesen énekelnek vele együtt és az irányítása alatt.
Nincs olyan iskolai műsor, ahol a gyermekek ne énekelnének gyönyörűen Zsuzsa vezénylése mellett, öröm hallgatni őket.
Tanulmányi – házi és területi -versenyekre rendszeresen felkészítette diákjait, utóbbi években a szavaló-, és énekversenyeken indultak tanítványai. Ő maga is egy szigetszentmiklósi kórus tagja, gyakran jár különböző fellépésekre.
Nyári táborokat és erdei iskolákat több kolléganőjével együtt, minden tanévben és nyaranta nagy odaadással szervez és felügyel.
Zsuzsa egész személyisége lelkesedést, élénkséget, pozitív szemléletet sugároz. Tanóráin, közösségi rendezvényeken tett humoros megjegyzései mindig színesebbé teszik a gyermekek és a kollégák pillanatait.
Munkája mindig pontos, átlátható, fegyelmezetten és jól együtt tud működni a kollégákkal. Nagyon empatikus, nyitott és toleráns a gyerekekkel, szülőkkel, igyekszik kompromisszumot kötni, megtalálni a megfelelő megoldást a helyzetekre. A tanulók állandó pozitív visszajelzést kapnak tőle.

PATKÓ TIBORNÉ
iskolatitkár

P a t k ó T i b o r n é 2010 óta dolgozik a Tököli Weöres Sándor Általános Iskolában, de az iskolával való kapcsolata régebbre nyúlik vissza.
Egy kiváló tanítványunk édesanyjaként, a szülői munkaközösség vezetőjeként kapcsolódott be az iskola életébe. Már az akkori javaslatai, fáradhatatlan, és kitartó munkája mutatta, hogy fontos szívügye a tököli iskola.
Kiemelkedő, magas teherbírású dolgozó, a megszaporodott iskolatitkári feladatokat rendkívül hatékonyan oldja meg. Informatikai tudása is kiváló, így könnyedén veszi az esetleges akadályokat, önállóan oldja meg feladatait.
Rugalmas, lendületes munkája már-már nélkülözhetetlen. Lelkiismeretes munkavégzése és segítőkész magatartása miatt szeretik és tisztelik munkatársai és iskolánk diákjai.

GYŐRI TIBOR
általános iskolai tanár

G y ő r i T i b o r 2009 óta dolgozik iskolánkban okleveles informatikatanárként. Következetes, magabiztos és céltudatos pedagógus, aki nem csak a gyerekek, de a szülők körében is népszerű.
Jellemző rá az összetartás elősegítése, aktívan vesz részt az iskolai életben, különféle programok, versenyek, kirándulások, szabadidős tevékenységek szervezésében. Óráin fegyelmezett, de mégis felszabadult munka folyik. Jól kiaknázza, irányítja a diákok természetes érdeklődését. Nagy gondot fordít a változatos munkaformák alkalmazására, az IKT eszközök sokrétű felhasználására, ezzel színesítve az órák menetét. A szigorú tantárgyi követelmények okozta stresszhelyzeteket a humor „hasznos alkalmazásával” oldja fel, nem telik el órája mosoly nélkül.
Évek óta tart felsős tanítványainak, az utóbbi időben már felnőtteknek is ECDL vizsgára felkészítő szakkört, melyet legtöbben sikeresen zárnak. A Fenntarthatósági, valamint a Digitális Témahét rendezvénysorozatát munkaközösségén belül nagy odaadással szervezi.
A 2018/19-es tanévtől kezdődő VEKOP 7.3.3-17 „A digitális fejlődés segítése a fejlődésre nyitott iskolákban” című pályázatban vesz részt, a projekt keretein belül a rendszergazda szerepét tölti be intézményünkben. Feladata az új eszközök implementálása, folyamatos karbantartása, a bevont célcsoportok fejlődésének vizsgálata, tesztelésük, a digitális fejlődés folyamatának vizsgálata. A diákok motiválásán kívül a szülők és a továbbképzésben részt nem vevő pedagógusok érzékenyítése, segítése is fontos számára. Folyamatosan fejleszti az IKT használatot a tanórákon, több továbbképzést is elvégzett a projekten belül, szívesen adja át tapasztalatait és ötleteit kollégáinak.
Érdeklődése sokszínűségét mutatja a régészet iránti szenvedélye, mellyel már jónéhány tanítványát „megfertőzte”. Dabas környéki ásatáson, Bugyi Nagyközségben terepbejáráson vettek részt a Ferenczy Múzeumi Centrum égisze alatt. Tököl környéki leleteiből ötvennek a történetét az „Apró történelmünk” című könyvében dolgozta fel.