Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                   Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2019 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


Valós teljesítmény szemben a valótlansággal

Még tart a járvány. Egymást is féltve keményen dolgozunk, közben barátaink, segítőink, ismerőseink halnak meg vírusfertőzés miatt.
Ebben a helyzetben is vannak azonban, akik le akarják járatni a képviselő-testületi, bizottsági, intézményi munkát, a tököliek érdekében tett erőfeszítéseinket.
Álhírekkel, valós hírek eltúlzásával Tököl rossz hírét keltik.
Az alább idézett levelekben bemutatjuk, a közterületi dekorációs témában, és az illegális hulladékproblémák esetében született álláspontunkat, intézkedéseinket, melyek a problémás szituációk internetes médiába kerülése előtt születtek.

1.) Közterületi dekorálás

Kedves ……………………!
Közterületi dekorációval kapcsolatos felajánlásodat köszönöm. Tájékoztatlak, hogy a közterületeken csak az önkormányzat dekorálhat. Ammenyiben kültéri dekorációdat felajánlod az Önkormányzat számára, az általad elképzelt helyre munkatársaink ezt kihelyezik.
Mellékelem a kültéri reklámokkal kapcsolatos rendeletet is mert a Te mostani s mások későbbi ilyen típusú dekorációs felajánlásait csak akkor tudjuk elfogadni, ha azok semmilyen összefüggésbe hozhatók a felajánló vállalkozási tevékenységével. Felajánlásodat köszönjük, a jövőben megfontoljuk egy közterületi dekorációs verseny meghirdetését Tökölön.
Megértésedet kérem, mert véleményem szerint - szem előtt tartva az esélyegyenlőséget - egy vállalkozás, üzlet által kihelyezett dekorációt rövid időn belül azonosítanak annak készítőjével, így az akár reklámként is aposztrofálható.
Kérem a fentiekben szíves megértésedet

2.) Illegális hulladék magánterületen

Kedves …………………….!
Megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
2021. február 09-én írásos bejelentés érkezett a Tököl, Gyöngyvirág utca 16/4. szám melletti épülő félben lévő háznál található szemétdomb és patkányok ügyében.
A bejelentő leírta, hogy a kivitelezőt is megkereste a fenti probléma miatt, azonban választ nem kapott.
2021.02.10-én a közterület-felügyelő munkatársunk a tököli 2264/9 és a 2249/10 hrsz-ú ingatlannál helyszíni szemlét tartott, és megállapította, hogy tárgyi helyszíneken építési munkák folynak, azonban a helyszínen rágcsálót nem észlelt.
A TakarNet Földhivatali Információs rendszer alapján megállapítottuk, hogy a 2264/9 és a 2264/10 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa a Nagy Házak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1025 Budapest, Törökvész út 100. A. ép. fszt. 1.).
2021. február 19-én a Nagy-Házak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t hivatalunk írásban felszólította, hogy ingatlanát a levél kézhezvételét követően 8 napon belül a hulladéktól és az építési törmeléktől megtisztítani szíveskedjen, az építkezés során használat anyagok deponálását telken belül oldja meg.
A felszólító levél 2021. március 8-án -nem kereste-jelzéssel a hivatalunkhoz visszaérkezett.
2021.március 8-án újabb bejelentés érkezett az ingatlanokon lévő szeméttel kapcsolatban, a bejelentő a bejelentéséhez videó felvételt csatolt, a felvételről megállapítható, hogy a patkányok a bejelentő saját kecertjében mozogtak.
2021 .március 16-án kelt levelünkben írásban értesítettük a bejelentőt, hogy ügyét a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § alapján a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához áttettük.
2021.március 16-án kelt levelünkben a bejelentést és annak mellékletét a videó felvételt a PMKH Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához átettük.
2021. április 7-én a kivitelezőt ismételten felszólítottuk, a területek karbantartására, azonban a mai napig a levél átvételre nem került.
2021. április 9-én a közterület-felügyelő munkatársunk ismételt helyszíni szemlét tartott a bejelentéssel érintett helyszínen, megállapította, hogy a hulladék mennyisége nem csökkent és a helyszínen patkányt ekkor sem észlelt.
A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal intézkedéséről nincs tudomásunk.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

3.) Illegális hulladék közterületen

Tököl Város Önkormányzata az elsők között pályázott és nyert el 9.124.112,- Ft támogatást a Belügyminisztérium települési önkormányzatok számára kiírt illegális hulladék felszámolásának
támogatásáról szóló „Tisztítsuk meg az országot” pályázaton. Az előkészületekben Gergics Illés alpolgármester mellett Kőszeri Ferenc műszaki ügyintéző vett részt.
Ez a pályázat közterületi hulladékra vonatkozott, de minden bejelentéssel foglalkoztunk. Több alkalommal szólított fel a polgármesteri Hivatal magánterületeken lévő hulladék elszállítására tulajdonosokat. Ha ez nem történik meg, és rágcsálóveszély is jelentkezik, a pest Megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályának intézkedését kérjük.
2021. év január és február hónapban Csvárics Mátyás cégével, a BUSTRA Kft-vel végeztük az illegális hulladék összegyűjtését, az ÉTH Érd Nonprofit Kft. és DTkH Nonprofit Kft. közreműködésével az elszállítást, valamint az ártalmatlanítást, így további 128 m3 hulladékot szállítottunk el az alábbi helyszínekről: lakótelepi garázssorról, Parkerdőből, Prika telepről, komphoz vezető útról, Zabástya útról, Szigetmajor kanyarból, Határ útról, József Attila utca végéről. A fotókon is látható helyszínekről összesen 162 m3 hulladékot gyűjtöttünk össze és szállítottunk el, felszámolva így a város közterületein az illegális hulladéklerakó helyeket.
A megtisztított területekre figyelmeztető táblákat és vadkamerát helyezünk ki, fokozzuk a területek visszatérő ellenőrzését, megelőzve az illegális hulladék lerakását. Az elmúlt időszakban egy sikeres tettenérés is történt a helyi vadásztársaság vadőrének közbenjárásával, mely tettenérést rendőrségi feljelentés követett.
Kérjük Önöket, segítsenek, hogy az illegális hulladék lerakását Tököl Város közterületein megszüntessük! Környezetünk megóvása közös érdekünk!

A valós tököli helyzet ismertetésére összefoglaltuk azt a teljesítményt, azokat az eredményeket, amelyeket elhallgatnak, megpróbálnak jelentéktelenné tenni. Egyszerűen nem hagyhatjuk, hogy lenullázzák, eltakarják a fejlődést, amelynek minden tököli örül.

1 - A múlt hónapban hat helyszínen 160 m3 illegális hulladékot takarítottunk el (mindezt közterületekről, mert magánterületre nem léphetünk) - 9 mFt

2 - Átadtuk a városban hat helyszínen használható ingyenes WIFI hálózatot - 8 mFt

3 - Elkészült a Csapadékvíz-elvezetés II. üteme - 169 mFt

4 - Megtörtént a Kerékpárút projekt műszaki átadása - 238 mFt

5 - Befejeződött a Sportcsarnok korszerűsítése, felújítása - 150 mFt

6 - Befejezés előtt áll a Sportklubház rekonstrukciója - 40 mFt

7 - Elkészült az idei járdaépítési program - 52 mFt

8 - Beadtuk a pályázatot a járdaépítés jövő évi folytatására - 44 mFt

9 - Meghoztuk szükséges döntéseket a Mini Bölcsőde építés megkezdéséhez - 112 mFt

10 - Újraindítottuk az óvodákat

11 - Folyamatos a parkok, közterületek, játszóterek rendbehozatala, szépítése

Az elhallgatás megerősít bennünket abban, hogy fontos, amit csinálunk, s minden eszközt fel kell használnunk, hogy a munkánkról, eredményeinkről szóló információk eljussanak a tököliekhez.
A jövőben sem fogjuk hagyni, hogy félrevezessék az embereket.
Ragaszkodunk a valósághoz, értékeinkhez, hogy megőrizzük Tököl nyugalmát és jóhírét.

Hoffman Pál
polgármester