Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                   Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2019 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


Túl vagyunk az újévi jókívánságokon, de természetesen nagy lendülettel dolgozunk a 2021. évi költségvetés részletein, amiről természetesen majd szintén beszámolok.

Most azonban az aktuális eseményekről adok tájékoztatást

Fogászati és szájsebészeti feladatellátási szerződés
Tököl Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezésére és folyamatos biztosítására feladatellátási szerződést kötött a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karával.
A biztosított készenléti idő:
Hétfő-péntek: 20:00-07:00
Szombat: 08:00-13:00,14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 24:00-07:00, 08:00-13:00
Hétfő: 24:00-07:00
Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező.
Az ellátottak köre: Tököl közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Az ellátás helye: Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
1088 Budapest, Szentkirályi u. 40. https://semmelweis.hu/fszoi/altalanos-informaciok/

Egyeztetések a HÉV vonal korszerűsítése tököli feladatairól
A „H6/H7 HÉV vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése” projekt során a biztonságtechnikai tendertervek elkészítését az Europort Kft. végzi. A projekt tervezése során rendelkezésre álló információk alapján, a kialakításra kerülő parkolók önkormányzati üzemeltetésbe fognak kerülni. Mivel ezen parkolókba biztonságtechnikai kamerák elhelyezése tervezett, így ezen kamerák üzemeltetése az üzemeltető feladata.
A Tököl állomás felújítása során a parkolókban telepíteni kívánt kamerák felügyeleti módjával kapcsolatosan felmerülő kérdések egyeztetése folyamatban.
Tartanak az egyeztetések a HÉV pályaszerkezetének felújításáról és a hozzá kapcsolódó létesítmények kialakításáról, átépítéséről.
A Tökölt érintő tervezési munkák kitérnek a vasúti átjárók teljeskörű felújítása, a peron szigetek áthelyezése, valamint egy új gyalogos átjáró megépítésérő a jelenlegi állomás épület vonalában. A tervek között szerepel több P+R parkoló és kerékpár tároló kialakítása.
A régi állomásépület megtartása és önkormányzati tulajdonba kerülése és felújítása érdekében évek óta tárgyalások folynak a BKV, illetve a MÁV-HÉV Zrt illetékeseivel.
Bízom benne, hogy a tárgyalások eredményes lezárását követően a múltat idéző épület felújítása megvalósulhat.

Aláírtuk a járdaépítési program folytatásáról szóló szerződést

Megtörtént a vállalkozási szerződés aláírása további járdaszakaszok felújítására, így a városban folytatódhat a korábbi években megkezdett járdaépítési program (Mester utca, Fő út, Kölcsey utca, Iskola utca, Duna utca, József A. utca) megvalósítása.
Korábban már tájékoztatást adtunk arról, hogy Tököl Város Önkormányzata a 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat keretében, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján 39.000 000 Ft támogatásban részesült. A pályázathoz az önkormányzat 13.000.000 Ft önerőt biztosított, így a tervezett beruházás összköltsége összesen bruttó 52.000.000 Ft.
Az aláírt szerződés keretében a József Attila utcában (Sport utca- Alkotmány u. között), a Szentmiklósi utcában (Pozsonyi u. – Rakéta u. között), a Pozsonyi utcában (Pozsonyi köz – Szentmiklósi u. között), és az Árpád közben egyoldali járdaépítési munkák elvégzésére kerül sor.
A felújítás tartalmazza a járdaszakaszok egész felületének, teljes alépítményi szerkezetének cseréjét, valamint az elkészült ágyazatra beton térkő burkolat készítését.
A VITÉP 95 KFT-vel kötött megállapodás szerint a kivitelezési munkák legkésőbb 2021. április 30-ig fejeződnek be.