Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                   Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2019 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatása „Társasházak Napja” konzultációval kapcsolatban

„Tisztelt társasházak, lakóközösségek!

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2030 Érd, Fehérvári út 79/A. szám alatt, 2020. év november 11-én, 16-án, 18-án és 23-án konzultációs lehetőséget biztosít a társasházak tűzvédelmi - tűzmegelőzési előírásaival, használati szabályaival kapcsolatban. A személyes részvételi szándék előzetes regisztrációhoz kötött, melyet az erd.kk@katved.gov.hu e-mail címen tehetnek meg. Személyes részvétel esetén kötelező a kéz fertőtlenítése és maszk viselése. Telefonon történő szóbeli tájékoztatás a 23/524-570 telefonszámon lehetséges.”

Mire kell figyelni a dohányzással, nyílt láng használatával kapcsolatban?

Az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat rögzítő dokumentumnak tartalmaznia kell a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat. Különös körültekintést igényel a dohányzás helyszínének kiválasztása. Dohányzás közben tartsunk megfelelő távolságot a hulladéktárolóktól, az éghető tárgyaktól. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében égő dohányneműt, gyufát tilos ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Semmiképp ne dobjuk le a gyufát, csikket az ablakból, erkélyről, hiszen azt a szél befújhatja bármely alattunk lévő lakásba, erkélyre, ahol tüzet okozhat. A közeledő ünnepek kapcsán elterjedt szokás a gyertyagyújtás. A gyertya, koszorú alatt mindig legyen nem éghető anyagú alátét, tálca. A gyertyát, nyílt lángot soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Amennyiben a helyiséget elhagyjuk, akár csak néhány percre is, a lángot oltsuk el!

Mit kell tudni a homlokzati hőszigetelésről?

Az épület utólagos homlokzati hőszigetelése esetén különösen fontos a tűz homlokzaton történő terjedésének megakadályozása. Nagyon lényeges minősített homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmazása, mely a szakszerű kivitelezés esetén garantálja a biztonságot. Amennyiben a hőszigetelt homlokzaton a nyílászárók közötti függőleges távolság - franciaerkélyek, loggiák, erkélyek elhelyezkedése, vagy az építési technológia miatt - kisebb 1,3 méternél, szükséges a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetett módon és helyeken nem éghető anyagú hőszigetelő anyag alkalmazása. A biztonságos kialakítás érdekében a tervezésbe javasolt tűzvédelmi szakember bevonása, illetve a tervezett kialakítás egyeztetése a katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

Szerelhetünk-e rácsot a lakásunk előtt lévő közlekedő bejáratához?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kimondja, hogy a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el. Menekülési útvonalon rácsok csak úgy helyezhetők el, ha a lezárás tűzvédelmi eszközök, a hő- és füstelvezetés megközelítését, működését, használatát nem gátolja. A rácsos lezárások egy tűzeset esetén a beavatkozó tűzoltók, mentők munkáját akadályozza. A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét. A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség és elérhetőségei:

“ Mit kell tudni a tűzoltási felvonulási • területről és a száraz felszálló vezetékek átalakításáról?

Az épület tűzol tógépjárművekkel történő megközelíthetőségét a tűzoltási felvonulási terület biztosítja, melynek szabadon tartása elsődleges fontosságú a mentés, a beavatkozás érdekében.
Az új építésű lakóépületek esetében a parkolási tilalmat táblával kell jelölni, de a meglévő épületek esetében is indokolt a tiltó tábla utólagos elhelyezése
A felvonulási terület elhelyezkedéséről a katasztrófavédelmi kirendeltségek adnak felvilágosítást.

A meglévő száraz felszálló tüzivíz-vezeték a katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyével átalakítható úgy, hogy a vízkivételi helyet csak a hatodik és fölötte minden második emeleten kell biztosítani.
A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját a tűzvédelmi hatósággal kell engedélyeztetni és az átalakított száraz felszálló tüzivíz rendszert a bejáratoknál - a csatlakozó szintek feltüntetésével - és az adott szinteken biztonsági jellel kell megjelölni.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat társasházakat, lakóközösségeket érintő változásai!

A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában 3 év helyett 4 évente kell tisztítani. Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként legfeljebb 1 db maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack használható, vagy tárolható. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő. Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését. Lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin nem helyezhetők el éghető anyagok és a közlekedőt leszűkítő tárgyak.

“Miért fontos a Tűzvédelmi házirend, és • milyen előírások vonatkoznak rá?

A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakásos épületek esetében írásba kell foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat és gondoskodni kell ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról. A dokumentumnak tartalmaznia kell a tűzjelzés során megadandó lényeges adatokat, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a lakók ingóságainak tárolására vonatkozó előírásokat. Meg kell jelölni a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, és a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait. Fel kell hívni a figyelmet a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokra, és a lakók, illetve az ott tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozataira is. Végezetül a tűzvédelmet biztosító eszközök, készülékek, felszerelések, berendezések használatára vonatkozó előírásoknak is szerepelniük kell a dokumentumban. Bár a jogszabály nem ír elő tűzvédelmi szakképzettséget, a tűzvédelmi házirend kidolgozását javasolt szakemberre bízni. A tűzvédelmi használati szabályok összeállításánál helytelen gyakorlat az, amikor az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból, vagy egyéb jogszabályok előírásaiból másolnak ki egyesek részeket. A tűzvédelmi használati szabályok az adott épületre vonatkozóan tartalmazzák az egyedi, az ingatlanban lakóktól és az ott tartózkodóktól elvárt magatartásformákat.

Pest MKI Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2030 Érd, Fehérvári út 79/A. Tel.: 23/524-570