Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                   Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2019 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


„Nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának támogatása Tökölön és környékén”című –Tököl Város által elnyert - pályázatban az óvodai programsorozatok „Hangszer simogató”, „Néptánc az óvodában” című, már elkezdett programok folytatásaként a nyár folyamán megvalósításra kerülnek az alábbi táborok:

1., Hagyományőrző, néptánc tábor,
2., Kézműves tábor,
3., Képességfejlesztő zenekari tábor.

A táborok a gyermekek részére ingyenesek, a költségeket az elnyert pályázatból finanszírozzuk.
A résztvevő gyermekek valamennyien magatartásukkal, munkájukkal kiérdemelték, hogy részesei legyenek a képességfejlesztő táboroknak!

1., Hagyományörző, Néptánc tábor négy alkalommal:

2020. június 22- től június 26-ig, PARKERDŐ
2020. június 29-től július 3-ig, PARKERDŐ

2021-ben kétszer öt napos időtartam, bentlakásos.
Tábor-hagyományörző tábor néptánc, népi ének és kézműves képességfejlesztő foglalkozásokra épülő nyári bentlakásos tábor. A táborozó gyerekek megtanulják egy kijelölt magyar tájegység táncait, népdalait, ismereteket szereznek az ott jellemző népi hangszerekről, szokásokról, viseletről. A gyerekek megismerik (mélyítik) a magyar népzenei, néptáncos hagyományokat, bővítik táncos, énekes tudásukat, népzenei ismeretüket. A táncházakkal, közös táncalkalmakkal megtanulnak egy értékes szórakozási formát. Kézügyességüket, kreativitásukat fejlesztik, gazdagodnak a maguk készítette tárgyakkal.

2., Kézműves tábor két alkalommal:

2020.július 6-tól július 11-ig PARKERDŐ
2021-ben hat napos időtartam, bentlakásos.
A program mottója "vizual-art"a a természetben.
A projekt célja, hogy a képzőművészet terén tanulóink látásmódja, érzékenysége, érdeklődése még nyitottabbá váljon, legyenek érdeklődők az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet iránt. Nyitott szemmel, figyelmesen járjanak, vegyék észre a változásokat, lássák meg a természeti és ember alkotta szépségeket. Becsüljék meg az értékeket - s mindezt próbálják meg alkotásaikban kifejezésre juttatni. Célunk a kézügyesség fejlesztését szolgáló tevékenységek lehetőségének megteremtése tanórán kívül. A projektekben részt vevő tanulók ismerjék meg a társas együttélés szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.

3.,Képességfejlesztő zenekari tábor két alkalommal:

2020-ban öt napos időtartam, nem bentlakásos, Művelődési Ház /Művészeti Iskola tantermei/
2021–ben, öt napos időtartam, nem bentlakásos.
A 2020 évi zenekari tábor időpontja várhatóan augusztus hónapban lesz megrendezve.
Zenei képességfejlesztő tábor nem bentlakásos - kínálja az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kulcskompetencia fejlesztését, klasszikus zenekari darabok megtanulását, előadását. Az együttzenélés, a zenekari játék sajátos zenei készség-, képességfejlesztő lehetőségének megteremtésével, a zenekari játék-kultúra és módszer tanulásával, zenei ismeretek mélyítésével a társas kompetenciák fejlődnek. A táborban a gyermekek alapot kapnak az önálló társas zenéléshez a későbbiekben műkedvelőként zenélőknek és a zenei pályára készülőknek egyaránt. Különleges élményekkel gazdagodnak mind az új ismeretek, mind a társas zenélés és a közösségépítés terén.