Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                   Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2019 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


A veszélyhelyzetben is dolgozott a Képviselő-testület - második rész

Nyolc igenes támogatás a májusi döntések mögött

13 napirendben született döntés, csak nem a megszokott módon. A rendkívüli helyzetre tekintettel Pintér Sándor belügyminiszter úr utasítása alapján sem az önkormányzati bizottságok, sem a képviselő-testület ülése nem tartható meg. Az iránymutatás arról szól, hogy veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatásköreit a polgármester gyakorolja (néhány kivételtől eltekintve).
Természetesen az új helyzetben is a többségi álláspontot érvényesítettem. Elektronikus levélben valamennyi képviselőtársamat megkerestem, s ezúton is köszönöm, hogy többségük visszajelzett. Vukov Máté és Farkas Zsuzsanna képviselők tudomásul vették az eljárást, illetve részben egyetértettek a határozati javaslatokat.

Hét képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit és Vejmola István a konkrét határozati javaslatokra, konkrét választ adott. Ez megkönnyítette számomra a döntések meghozatalát.

Gyakorlatilag egy levélszavazást bonyolítottunk le. A határozati javaslatokra vonatkozóan az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.

17/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

1) A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó, Szigethalom Város Önkormányzata és az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató, valamint Tököl Város Önkormányzata mint Partner között létrejött, jelen határozat melléklete szerinti „Vállakozási Szerződés 2. számú módosítása” elnevezésű dokumentumot aláírom,
2) az 1) pont szerinti szerződés alapján 2020-ban Tököl Város Önkormányzatára eső 1.260eFt-ot a az önkormányzati hivatal működésére biztosított többlettámogatás előirányzat terhére biztosítom,
3) a háziorvosi ügyeleti helyiség bérleti díjához történő hozzájárulásként 2020. június 1. napjától lakosonként 5.-Ft/lakos/hó összeget, 420eFt-ot biztosítok az önkormányzati hivatal működésére biztosított többlettámogatás előirányzat terhére, s az erre vonatkozó megállapodást aláírom.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.

18/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a terület a jelenlegi szabályozások alapján megosztás nélkül a jelenlegi tulajdonos tököli Római Katolikus Egyház által beépíthető. A jelenlegi településszabályozási terv módosítás folyamatában, a terület örökségvédelmi és városképi jelentősége miatt javaslat érkezett a településközpont vegyes terület HÉSZ szerinti szabályozás olyan irányú megváltoztatására, mely ezen az örökségvédelmi hatóság által is lehatárolt területen a beépítési lehetőséget nem tenné lehetővé.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, hét támogató vélemény született.

19/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

1. A tököli 1215 hrsz-ú ingatlanon a Trianoni döntés jubileumát megörökítő Összetartozás Park megvalósítását jóváhagyom.
2. A park megvalósításához szükséges bruttó 3 millió Ft-ot a 2020. évi költségvetésben a városgazdálkodási keret terhére biztosítom.
3. A közadakozásból felajánlott székelykapu elhelyezéséhez hozzájárulok.
4. A park megvalósítása kapcsán az 1215 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni lapon szereplő művelési ág adatának kivett beépítetlen területről, kivett park művelési ágúra változtatásához hozzájárulok. Felkérem a jegyzőt – a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a földhivatali átvezetés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.


20/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

1) Kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet megteremtése és megőrzése céljából „Szép város, rendezett környezet” 2020 címmel versenyt hirdetek az alábbi három kategóriában:
I. Lakossági,
a.) Épületablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak)
b.) Előkertek, kertek növényültetése
c.) Társasházak előkertjei, környezete növényültetése
d.) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól házszámig megjelöléssel)
II. Intézményi,
a.) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, esztétikai megjelenése
b.) Előkert, belső udvar gondozottsága növénnyel való ellátottsága
III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan.
a.) Ipari telephelyek és létesítmények
b.) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények.
A jelentkezési határidő: 2020. augusztus 25.

2) Az 1) pont szerinti verseny eredmény megállapításának előkészítésével az alábbi tagokat bízom meg: Vaslaki Judit Cecília (elnök), Bosnyák Simonné, Burlovics Mária, Ecsedi Beáta, Dr. Vass Lucia és Gergics Illés.
3) Az 1) pont szerinti verseny díjazására 550.000.-Ft+járulékai fedezetet biztosítok a 2020. évi költségvetés a városgazdálkodási keretének terhére.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.


21/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Szigethalom város településszerkezeti eszközei (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 1. számú módosítására vonatkozó véleményezési dokumentációt megismertem. A tervvel kapcsolatban kifogást nem emelek.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.

22/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadom.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.

23/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága helyett– a 2020/2021 nevelési évre vonatkozó bölcsődei felvételi sorrendet a következők szerint fogadom el:

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.


24/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

1. A Nap és Hold Ragyogjatok Kft. 421/31 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú területet érintő telekrész vásárlására irányuló kérelmet befogadom.
2. A 421/31 hrsz-ú ingatlan értékbecslését elfogadom.
3. A 421/31 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan épület alatti és épülethez tartozó minimálisan szükséges telek fajlagos árát 3.412,- Ft/m2-ben határozom meg, 1455m2 x 3412Ft = 4.964.460,- Ft. A fennmaradó telek fajlagos árát 6.204,- Ft/m2-ben határozom meg, 1372m2 x 6.204Ft = 8.511.888,- Ft, mely telek a Telekom toronyig és a csapadékvíz szikkasztóig terjed.
4. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a vételár elfogadása esetén a telekalakításhoz szükséges és földhivatali átvezetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
5. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a telek földhivatali bejegyzését követően az eladására vonatkozó szerződést készítse elő olyan módon, hogy a szerződéstervezet térjen ki az ingatlan közmű becsatlakozásainak rendezésére is.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.

25/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

1. Elrendelem az 1413/38 hrsz-ú ingatlan megosztása és telekalakítása után kialakuló 1413/40 hrsz-ú ingatlan értékbecslésben szereplő 4.174.484,- Ft-on való értékesítését.
2. Elrendelem a 1413/38. hrsz-ú ingatlan megosztása és telekalakítása után a következőket:
• a telekalakítást követőn kialakuló önkormányzati tulajdonban maradó 1413/39. hrsz-ú ingatlanra készüljön telekalakítási megosztás, közműellátási felmérés, költségbecslés és ingatlanértékesítési dokumentáció,
• az újonnan kialakuló 1413/40. hrsz-ú ingatlan egy része (ahol akár egy építési telek is kialakítható lenne) kertvárosias lakóövezeti besorolási értéken, a fennmaradó pedig, beépítésre nem szánt területi értéken kerüljön az értékbecslés alapján értékesítésre,
• a terület későbbi beépítésének megakadályozásának érdekében a jelenleg hatályos településrendezési tervben kertvárosi lakóövezeti besorolású 1413/40. hrsz-ú terület mezőgazdasági besorolásúvá változtatását.
• a 045/11 hrsz-ú ingatlan Bem utca felé eső belterületi határának észak-nyugati irányba történő módosítását az 1413/37 hrsz-ú Bem utca közterületi határáig, illetve az 1413/40 hrsz-ú ingatlan dél-nyugati határáig. Felkérem a főépítész útján a településtervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a módosítást az eddig beérkezett igényekkel együtt vegye figyelembe.
3. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a belterületi határ módosításához és földhivatali átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
4. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy egyidejű teljesítés mellett az Ágics Péter és id. Ágics Péter tulajdonában lévő, az Urbanicza szigeten található 238 hrsz-ú ingatlanból 2472/36864 tulajdoni hányad, azaz 3.387 m2 és a 0240/1 hrsz-ú ingatlanból 1503/24455 tulajdoni hányad, azaz 17.227 m2 területű ingatlanrész megvételéhez és az 1413/38 hrsz-ú ingatlan megosztása és telekalakítása után kialakuló 1413/40 hrsz-ú, 2.468m2 területű ingatlan értékesítéséhez szükséges adásvételi szerződéseket készítse elő.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.

26/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Polgármestere a Tököl Kerékpárút kivitelezése vonatkozásában lefolytatott, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:
A PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.) és a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
Magyar Útmester Útépítő, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1173 Budapest Régi vám köz

12.), Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány Vörösmarty Utca 2434/1) és a VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.) érvénytelen.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. nyújtotta be (nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219 495 345 Ft ajánlati árral).
Az eljárás nyertese nettó 172 830 980 Ft ajánlati árral a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.).
A nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219 495 345 Ft vállalási ár fedezetét bruttó 153 049 809 Ft erejéig a pályázati forrásból, a fennmaradó bruttó 66 445 536 Ft finanszírozására többlet támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. Amennyiben a kérelem sikertelen, a különbözetet a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.
Az eljárás eredményes.
Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével kihirdethető, a szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219 495 345 Ft vállalkozói díjon megköthető.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.


27/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
6. Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Diófa sorban lévő 421/35, 421/36, 421/37, 421/38, 421/39, 421/40, 421/41 421/42, 421/43, 421/44 hrsz-ú telkekre elkészített értékbecslést elfogadom.
7. A telkek Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IX.17.) számú rendeletének 15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános árverésen való értékesítéséhez hozzájárulok.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.

28/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Elfogadom a TVCS Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 33.720 eFt, az adózott eredménye - 4.442 eFt (veszteség). Jóváhagyom az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.


29/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Polgármestere a Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem kivitelezése vonatkozásában lefolytatott, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:
A PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.), a VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.) és a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.) ajánlattevők ajánlata érvényes.
A Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány Vörösmarty utca 2434/1) ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A nettó 125 974 440 Ft = bruttó 159 987 539 Ft vállalási ár fedezetét bruttó 142 670 799 Ft erejéig pályázati forrásból, a fennmaradó bruttó 17 316 740 Ft finanszírozására többlet támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. Amennyiben a kérelem sikertelen, a különbözetet a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. nyújtotta be (nettó 125 974 440) Ft = bruttó 159 987 539 Ft ajánlati árral).
Az eljárás nyertese a nettó 125 974 440 Ft ajánlati árral VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.).
Az eljárás eredményes.
Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével kihirdethető, a szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt nettó 125 974 440 Ft = bruttó 159 987 539 Ft vállalkozói díjon megköthető.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, nyolc támogató vélemény született.