Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                   Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2019 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


Adózási tájékoztató

Hatóságunk 2019 februárjától egy országos központi informatikai programot (ASP) használ, így a Tisztelt Adózók a fizetési kötelezettségeikről, az előző években megszokottaktól eltérően értesültek.

Az önkormányzati adóhatóság elkészítette és postára adta, illetve kiküldte a tárhelyekre a gépjárműadó és a kommunális adó változásokat tartalmazó határozatokat

Gépjárműadó esetében az adó megállapítása ún. „kivetéses eljárással” történt, így a változásokról az érintettek határozat formájában értesültek, változatlan tényállás esetén, az előző év(ek)ben kiadott határozatok szerint kellett a fizetési kötelezettségeket teljesíteni. A kézbesített határozatok véglegessé válását követően kerülnek az adóelőírások az adózói számlákra.

Annak érdekében, hogy a fizetési kötelezettségeiket helyesen tudják teljesíteni, a megküldött változásokat tartalmazó határozatok mellé is postázott adóhatóságunk csekkeket a magánszemélyeknek.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) tudja teljesíteni, továbbá az adó befizethető elektronikusan: https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. Javasoljuk, hogy éljenek valamely elektronikus fizetés lehetőségével.

A magánszemélyek postai úton - tértivevényes hivatalos levélként – határozatban kapták meg az értesítést, amennyiben adókötelezettséget érintő változás történt. Az önkormányzati adóhatóság jogszabályban előírt kötelezettsége, hogy a határozatot tértivevényes hivatalos levél útján kézbesítse, hiszen a véglegessé válás feltétele a határozat átvétele. Az át nem vett határozatokat a posta a mai napig kézbesíti. Ebben kérjük szíves megértésüket és türelmüket az átvétel során!

A gazdálkodó szervezetek részére – ideértve az egyéni vállalkozókat is – elektronikusan, a tárhelyekre került kiküldésre a határozat. Kérjük, hogy fokozottan szíveskedjenek figyelemmel kísérni a tárhelyeikre érkező leveleket.

A második félévben esedékes helyi adók és a gépjárműadó befizetési határideje 2020. szeptember 15. (kedd).

A második féléves adószámla kivonat (az azon jelzett napi állapot alapján) magánszemélyek esetében egyszerű postai küldeményként, gazdálkodó szervezetek esetében – ideértve az egyéni vállalkozókat is – a tárhelyükre érkezik. Felhívjuk figyelmüket, hogy adóügyekben az egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézésre kötelezettek akkor is, ha nem egyéni vállalkozói tevékenységükkel összefüggésben járnak el; részükre csekk nem kerül postázásra.

2020. évben az E-önkormányzati portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az önkormányzati adó szakrendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Önnek lehetősége van az elektronikus rendszeren keresztül megtekinteni az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában lévő, adózással kapcsolatos fontosabb adatait (adatbejelentéseit, bevallásait, adótárgyait, befizetéseit, folyószámlája aktuális állapotát, stb.).

A Portál használatára vonatkozó részletes tájékoztatót elérheti itt:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Javasoljuk, hogy a befizetést megelőzően tekintse meg az aktuális egyenlegét. Az adószámla felülvizsgálatakor érdemes tételesen egyeztetni az elektronikusan megkapott vagy lekérdezett, illetve a papír alapon adószámla-kivonat formájában kapott adószámlán közölt adatokat, valamint a saját nyilvántartás adatait.

Fontos, hogy az adószámla-adatok feldolgozása, könyvelése időt vesz igénybe, ezért nem érdemes olyan tételt keresni, amit a kivonat készítése vagy a lekérdezés előtti néhány nappal korábban nyújtott be, illetve fizetett meg az adózó.

Ha azt tapasztalja, hogy olyan adótárgyak után van adóelőírása, melyek után már az Ön adókötelezettsége megszűnt (másnak kellene adót fizetni - pl.: építmény értékesítése miatt), vagy túlfizetése illetve hátraléka van, úgy az adatbejelentést haladéktalanul szíveskedjék megtenni, (erre vonatkozóan a megfelelő nyomtatvány az Országos Hivatali Portálon megtalálható). Ezt követően az adóhatóság módosítja az adóelőírást. Ennek hiányában nincs lehetőség az adóelőírás megváltoztatására.