Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                   Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2019 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


Képviselő-testületi összefoglaló

Rendkívüli helyzetben adok összefoglalót a Képviselő-testület munkájáról és a városi feladatokról. Az ok természetesen a koronavírus járvány. Ennek tököli részleteiről péntekenként tartok tájékoztatót.
Az élet aktuális, mondhatni tervezett ügyeiben is előre kell lépnünk, döntéseknek kell születniük. Ezekről röviden:
12 napirendben született döntés, csak nem a megszokott módon. A rendkívüli helyzetre tekintettel Pintér Sándor belügyminiszter úr utasítása alapján sem az önkormányzati bizottságok, sem a képviselő-testület ülése nem tartható meg. Az iránymutatás arról szól, hogy veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatásköreit a polgármester gyakorolja (néhány kivételtől eltekintve).
Mi 12 határozati javaslat megvitatására készültünk. Természetesen az új helyzetben is a többségi álláspontot érvényesítve. Az óvintézkedésekkel a Művelődési Házba tervezett ülést lemondtam.
Elektronikus levélben valamennyi képviselőtársamat megkerestem, s ezúton is köszönöm, hogy mindannyian visszajeleztek. Vukov Máté, Karászi László és Farkas Zsuzsanna képviselők tudomásul vették az eljárást, a határozati javaslatokról nem nyilatkoztak. Nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit és Vejmola István a konkrét határozati javaslatokra, konkrét választ adott. Ez megkönnyítette számomra a döntések meghozatalát.
Gyakorlatilag egy levélszavazást bonyolítottunk le. A határozati javaslatokra vonatkozóan az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.

Az első csoportra vonatkozó döntések:

• Az előterjesztés és a döntésem alapján nem változnak a gyermekétkeztetés térítési díjai. Ez érthető, hiszen ősszel kötöttünk két éves szerződést a P.Dusmann Kft-vel. Az ajánlatuk alapján ez év januárjában állapítottuk meg az érvényes térítési költségét a szolgáltatásnak – A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.


• Elfogadtam a 2020-ra vonatkozó Közbeszerzési Tervet. Itt sem meglepetés a véleményegység, hiszen ezek a fejlesztések folyamatosan napirenden vannak.
Ezek:
- a József Attila utca egyoldali járdaépítése,
- a Csapadékvíz-elvezetés II. üteme,
- a kerékpárút-beruházás,
- a Minibölcsőde közbeszerzése. Ez a kiviteli terv elkészülte után gyorsul fel.

A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.
• Elfogadtam a 2020. évi közösségi pályázati kiírást. Ez a kiírás a kisebb közösségeink működését segíti. A nagyobbak számára közvetlenül a költségvetésben biztosítunk forrást. Ez a nagyoknál, Szárny-nyitogató Művészeti Iskola, Délszláv Táncegyüttes, Városi Sportkör, Szigetszentmiklós-Tököl SE, Kick-boksz Egyesület, egyházak, nemzetiségek, táncosok, birkózók, fitt-kid, úszók, stb. 41 mFt szabadon felhasználható forrást és 14 mFt bérleti díj támogatást jelent. Ez egészül ki a most meghirdetett 1,2 mFt-tal. Bízom benne, hogy az élet minél előbb visszaáll a normális kerékvágásba, s a város kulturális élete, a sportegyesületeink működése, s a többiek programjai is megvalósulnak. A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.

• A bizottsági munkáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről is adtunk tájékoztatást. Összefoglalva elmondható, hogy a bizottságok a tavalyi évben is sokat dolgoztak. Nagyban segítették javaslataikkal a Képviselő-testület munkáját. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 ülésén 166 határozatot hozott, 75% volt a részvételi arány.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 8 ülésén 68 előterjesztést véleményezett 75% részvétel mellett.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 ülésén 80% részvétellel 79 határozatot hozott. Átruházott hatáskörben kizárólag szociális jellegű döntéseket hoztam, szociális étkeztetés, beiskolázás, gyermeknevelési segély, krízis, gyógyszer és temetési támogatásokra került sor. 2019-ben ezekre a támogatásokra 12 mFt körüli összeget fordítottunk.
A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.

• Fontos határozatnak tartom az általános iskola átszervezési folyamatában a Képviselő-testületi állásfoglalást. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, s a Weöres Sándor Általános Iskola vezetése egy új felállású oktatási szerkezetet kezdeményezett. Ennek lényege, hogy az alsósok a Pesti úti lakótelepen, a felsősök az Aradi utcában tanulhatnának. A folyamatban kikérték az érintett Horvát Nemzetiségi Önkormányzat véleményét is, akik elutasították a kezdeményezést. A Képviselő-testület álláspontja az egyeztetés folytatását tartja fontosnak, s egyetért azzal, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ülésére az általános iskola vezetését a napirend tárgyalására hívja meg.
A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.

A második csoportban az egyéni és képviselői kérésekre, indítványokra térek ki.

• K. K. részére eladjuk a családja által az 1970-es évek óta lakott épület alatti területet az ingatlan-értékbecslő által megállapított 2,7 mFt áron. Ezt a területet a Községi Tanács az akkori tiszai árvíz elől menekülő család számára biztosította.
A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.

• A Barackos és a Cseresznyés utcát összekötő 123/27 hrsz-ú, eddig névtelen utat Berkenye utcának neveztük el.
A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.

• D. J. kérelme esetében egy korábbi döntésünket erősítettük meg. Egy telekcsoport kialakítása során a HÉSZ-szabályozás adottá teszi az ott elhelyezhető épület helyét, alakját. A kért módosítási igényt a Képviselő-testület már korábban befogadta, azonban az csak az új szabályzás véglegessé válása eredményez új helyzetet. Az ügynek általánosítható tanulsága, hogy ingatlanvásárlás esetén feltétlenül szükséges az érvényes beépítési szabályok megismerése.
A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.

• Karászi László, Vukov Máté, Farkas Zsuzsanna képviselők kéréseket, javaslatokat fogalmaztak meg. Ezeket befogadtam, a polgármesteri hivatalban előterjesztések készülnek a képviselő-testületi ülésen történő tárgyaláshoz.
A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.

Végül a harmadik csoportban a fejlesztéseink.
Három beruházásunk lépett új szakaszba:

• A József Attila utca egyoldali járdaépítésre kiírt közbeszerzési pályázatunk eredményes. A közbeszerzési bírálóbizottság a Vitép’95 Kft. ajánlatát javasolta elfogadásra. miután a Belügyminisztérium általi 29 mFt, ami 9,8 mFt saját forrással egészült ki, csupán 580 eFt többlettámogatást igényelt. A Vállalkozási Szerződés megkötéséről intézkedtem.
A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.

• Nehezebb ügynek látszik az Északi kertváros csapadékvíz-elvezetés folytatása, a II. ütem megvalósítása. Mégpedig azért, mert a rendelkezésre álló forrást meghaladó ajánlatok érkeztek. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által érvényesnek ítélt, a legjobb ár-érték arányt mutató ajánlat magasabb, mint a rendelkezésre álló nettó 110 mFt összeg. Javasolt döntés: a pályázat érvénytelenítése. Feladat: a tervező Solidus Kft felkérése, lehetséges költségmegtakarítást eredményező műszaki megoldások megvizsgálására, s ennek alapján az új közbeszerzési pályázat kiírása. Az eddig ajánlattételre felkért cégek mellé felkértük a Sziget-Szilárd Kft-t is.
A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.


• Meghirdettük a Kerékpárút beruházásunkat. Örömteli, hogy Pest megye 161 mFt-os támogatása, s a város 9,3 mFt-os saját forrása lehetővé teszi ezt a fejlesztést. Fontos tudnivaló, hogy ez a pályázat turisztikai fejlesztési célú, s a repülőtéri egyenesre vonatkozó terv nem lett volna beadható. Előnye, hogy biztonságosabbá válik a Szigethalom-Tököl közötti kerékpáros, gyalogos közlekedés, a munkába járás, s a Csépi úti üzletcsoport és a temető megközelítése. A kiíró javaslatára a tervezőknek át kellett dolgozniuk a nyomvonal néhány részletét. A jó hír, hogy ez megtörtént, s a kivitelezéshez minden engedéllyel rendelkezünk. Az már kevésbé, hogy a tervezők szerint ez költségnövekedést is jelenthet. Első lépésként megkeresem a kiíró Pest megye önkormányzatát, többletforrás biztosítását kérve. Amennyiben ez nem lehetséges, a határozati javaslatban erre a helyzetre is kitérünk. Az ajánlattétel nyilatkoztatja a pályázókat az esetleges pénzügyi többlet teljesítésének 2021-es évre történő áthúzódásának elfogadásáról.
A határozati javaslatra vonatkozóan nyolc képviselő, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és az én álláspontomat is figyelembe véve, kilenc támogató vélemény született.

Köszönöm a képviselők együttműködését.
Döntéseink fontosak, s mindannyiunk szerint jók, mert a beruházásoknak köszönhetően
• Tököl fejlődése folytatódik,
• a cégek a munkahelyeket tartanak meg,
• s emberek, családok maradnak biztonságban, mert lesz jövedelmük.
A városi honlapon (www.tokol.hu), Facebookon (Tököl: Tények, közügyek), a Lakihegy Rádióban, s a Duna-média Televízióban minden aktuális ügyről, s tárgyalásomról folyamatos tájékoztatást adok.
A koronavírus nehéz helyzeteket teremt, de az élet nem áll meg.
Dolgozunk tovább, mert idézve Orbán Viktor miniszterelnök úr gondolatát: „Ha munka van, minden van.”

Hoffman Pál
polgármester
Tököl, 2020.04.08.