Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                   Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2019 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


Közérdekű adatok jegyzéke

 

Szervezeti és működési szabályzat

Az Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,

Szervezeti és működési szabályzat

Jogszabály neve

(A jogszabályra kattintva elérhető a hatályos szöveg !)

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (X.28.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Magyarország Alaptörvénye

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

2004. évi I. törvény a sportról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról