MENÜ
Hírek
Kulcstémák
Tököl története
Önkormányzat
Fontos információk
Térképek
Közösségek
Közpénzek felhaszn.
2017 évi programok
Hirdetmények
Közbeszerzés
Választás
Akadálymentes főoldal
Tököl.hu főoldal

Tököl Város Képviselő-testülete
Tököl Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési ütemterve:

Közbeszerzés tárgya és mennyisége

Közbeszerzés típusa

Eljárás típusa

CPV kód

Eljárás megindításának tervezett ideje

Teljesítés

ideje

Közvilágítás korszerűsítés – Tököl – 2018.

Kbt. Harmadik rész /XVII. fejezet/ Uniós értékhatár alatti eljárás

Összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt eljárás

34928500-3
50232110-4
65320000-2
45316110-9

2018. I. félév

2018. II. félév

Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda korszerűsítése Tököl városban (becsült érték: nettó 130 millió)

Építési beruházás

Kbt. 115.§(1) bek.szerinti nemzeti eljárás, nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával

45000000-7

Építési munkák

2018. I. félév

2018. II. félév

Vizesblokkok és folyosók felújítása a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola épületeiben (becsült érték: nettó 86 millió)

Építési beruházás

Kbt. 115.§(1) bek.szerinti nemzeti eljárás, nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával

45000000-7

Építési munkák

2018. I. félév

2018. II. félév

Járdaépítés, járdafelújítás Tököl város területén (becsült érték: nettó 80 millió)

Építési beruházás

Kbt. 115.§(1) bek.szerinti nemzeti eljárás, nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával

45213316-1

Járdák kivitelezése

2018. I. félév

2018. II. félév

Tököl Északi Kertváros felszíni vízrendezése (becsült érték: nettó 130 millió)

Építési beruházás

Kbt. 115.§(1) bek.szerinti nemzeti eljárás, nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával

45232451-8

Vezetékelvezetés és felszíni munka

2018. I. félév

2018. II. félév

Határidő: folyamatos
Felelős: Jegyző


Tököl Város Képviselő-testülete
Tököl Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési ütemterve:
Közbeszerzés tárgya és mennyisége Közbeszerzés típusa Eljárás típusa CPV kód Eljárás megindításának tervezett ideje Teljesítés
ideje
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” c. pályázat keretében a tököli 1938/1. hrsz.-ú Kölcsey utca, a 465 és 585 hrsz.-ú Mester utca valamint a 2640/53 és 2640/47 hrsz.-ú Duna utca útburkolata és az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer felújítása építési beruházás nemzeti közbeszerzés 45233141-9,
45233142-6,
45233228-3
 
2017. III. n.év 2017-2018.
A VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat keretében, a tököli Csépi út 57. sz., 1853 hrsz. alatti Szivárvány Óvoda felújítása, magas-tető építése építési beruházás nemzeti közbeszerzés 45210000-2  2017. IV. n.év 2018. I-II. n.év
Földgáz szolgáltatás ellátása Tököl Város Önkormányzatának intézményei (sportcsarnok, uszoda, művelődési központ, iskola) részére 2017. október 1-től szolgáltatás megrendelése nemzeti közbeszerzés 09123000-7 2017. II. n.év 2017-2019.
Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Tököl Város Önkormányzatának Intézményei részére 2017. szeptember 1-től szolgáltatás megrendelése nemzeti közbeszerzés 55524000-9 2017. II n.év 2017-2019.

Határidő: folyamatos
Felelős: Jegyző


Épületenergetikai felújítások Tököl Város Weöres Sándor Általános Iskola intézményén
1e_alaprajz PDF dokumentum
2e_alaprajz PDF dokumentum
Tököl_Iskola_Aradi_Költségvetés_végleges xls dokumentum
Tököl_Iskola_Aradi_Műszaki leírás_végleges pdf dokumentum
felhívás ellenjegyzéssel ellátva_Weöres pdf dokumentum
felhívás és dokumentáció_Weöres pdf dokumentum
felkérés ajánlattételre_Weöres pdf dokumentum
fsz_alaprajz PDF dokumentum
homlokzatok PDF dokumentum
homlokzatok2 PDF dokumentum
metszetek PDF dokumentum
nyilatkozatminták_Weöres. docx dokumentum

Épületenergetikai felújítások a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Tagintézményén
1e_alaprajz PDF dokumentum
Tököl_Iskola_Kisfaludy u._Árazatlan xls dokumentum
felhívás ellenjegyzéssel ellátva_Weöres Sándor Tagintézmény pdf dokumentum
felhívás és dokumentáció_Tagintézmény pdf dokumentum
felkérés ajánlattételre_Weöres Sándor Tagintézmény pdf dokumentum
fsz_alaprajz PDF dokumentum
homlokzatok PDF dokumentum
homlokzatok2 PDF dokumentum
metszet PDF dokumentum
műleírás Tököl_Kisfaludy pdf dokumentum
nyilatkozatminták_Weöres Sándor Tagintézmény. ocx dokumentum

Közbeszerzés tárgya és mennyisége

Típusa

Teljesítés

ideje

Eljárás megindításának tervezett ideje

Eljárás típusa

I. ÁRUBESZERZÉS

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Kbt. 122/A.§

2015

2015. június

Nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, hirdetmény közzététele nélküli eljárás

II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

-

 

 

 

 

III. SZOLGÉLTATÁS MEGRENDELÉS

Településrendezési Terv felülvizsgálata

Kbt. 122/A.§

2015-2016

2015. március

Nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, hirdetmény közzététele nélküli eljárás

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Tököl Város Önkormányzata Intézményei részére 2015. szeptember 01-től

Kbt. 121. § (1) bek. b) pontja

2015-2016

2015. május

Nemzeti eljárásrend

IV. ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ

-

 

 

 

 

V. SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ

-

 

 

 

 


Közszolgáltatási szerződés


Tervezési szerződés
Tervezési szerződés 2
Vállalkozási szerződés 1
Vállalkozási szerződés 2
Vállalkozási szerződés 3

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ: Tököl Város Önkormányzatának belterületi útjainak felújítása
Ajánlattételi felhívás: Tököl Város belterületi útjainak fejlesztése

Tököl Város Képviselő-testülete
Tököl Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési ütemterve:

Közbeszerzés tárgya

Típusa

Teljesítés ideje

Eljárás megindításának tervezett ideje

Eljárás típusa

CPV kód

Funkcióbővítő városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok

Építés

2012

2012. 03.

Nemzeti eljárásrend

 

Napsugár Óvoda

Építés

2012-13

2012. 09.

Nemzeti eljárásrend

 

Bölcsőde

Építés

2012-13

2012. 09.

Nemzeti eljárásrend

 

Ajánlattételi felhívás: Városrehabilitációhoz kapcsolódó mérnöki munka

Uszoda üzemeltetési szerződés: u1 u2 u3 u4
Óvoda közétkeztetési szerződés: o1 o2 o3 o4


Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:
Ajánlatkérő:
Nyertes ajánlattevő:
Teljesítés helye:
Beszerzés tárgya:
Eljárás fajtája:
Hirdetmény típusa:
CPV kód:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:
Rövid tartalom:

2009 / 75
Tököl Város Önkormányzata
-
2316 Tököl, Aradi u. 56
Építési beruházás
Tárgyalás nélküli
3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
45432130-4
2009/06/29/
12403/2009
2009/07/16/
Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások
Tököli Sportcsarnok sportpadlójának felújítása

Tartalom letöltése PDF-ben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu


Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2009-2011. évekre vonatkozó közétkeztetés szolgáltatója kiválasztására közbeszerzési eljárást indít. [további részletek]


2008 évi statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában